MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Botanikai Szakosztály 2014. évi őszi programja

Botanikai Szakosztály 2014. évi őszi programja

Közzétette: Mecsnóber Melinda 2014. 09. 29. Olvasottság:10418

Tisztelt Tagtársunk! Az alábbiakban ismertetjük a Botanikai Szakosztály 2014. évi, őszi programját.


1462. Szakosztályi kirándulás, 2014. október 11.

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya kirándulást szervez 2014. október 11-én (szombaton) a Pilisbe. Találkozási pontok: 8h00', Bp., Margit-híd HÉV állomás pénztáránál, vagy 8h40', Pomáz, autóbusz-állomás, a Dobogókői járat indulóhelyénél (a busz 8h55'-kor indul).
  • Túravezető: Dr. Csontos Péter, +36(30)683-0544.
  • Útvonal: Pomáz (Volánbusz) Kétbükkfanyereg (584 m), innen ereszkedő gyalogtúrával Mária-pad, Klastrom-forrás, Cisztercita Apátság romjai, Pilis-hegy alatti rétek, Pilisszentkereszt (340 m). A túra során bemutatásra kerülnek a táj jellegzetes növényfajai, növényegyüttesei. Pilisszentkereszten önköltségi alapon kitűnő étteremben, ill. cukrászdában pótolhatjuk kalória-veszteségeinket. Hazautazás egyénileg, buszok 12h és 20h között minden óra 12'-kor indulnak Pomázra. A túra hossza a közösen vállalt kitérők mértékétől függően 5-7 km, jelzett utakon. A kiránduláson mindenki saját költségére vehet részt.
Mindenkit szeretettel várunk, a nem szakosztályi tagokat, rokonokat, barátokat és minden érdeklődőt!
A kirándulásról hírlevél olvasható a Magyar Biológiai Társaság honlapján:
http://mbt-bot.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/cik/cik_szoveg_kiiras_lista.php?i_szo_rovat_azo=7,
Szintén a honlapon lehet tájékozódni a Szakosztály tavaszi tisztújításakor megválasztott, új vezetőségéről.1463. szakülés: 2014. október 27. 14h
A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya közös előadóülést tart
Helye: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)
(Az előadások egységesen 15 percesek)

Hajdu Zsanett, Hohmann Judit, Csupor Dezső: Etnobotanika egzotikus terepen
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet, Szeged

Tóth Anita1, Alberti Ágnes1, Tóth Gergő2, Kéry Ágnes1: A Kárpát-medencében honos és a tradicionális kínai gyógyászatban alkalmazott Lysimachia fajok fenoloidjainak összehasonlító vizsgálata
1Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, Budapest, 2Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest

Gonda Sándor, Szűcs Zsolt, Vasas Gábor: Nitrogén-forrás hatása egy növényi szövettenyészet metabolomjára: egy adatbányászati és adatvizualizációs munka tanulságai
Debreceni Egyetem, Növénytani Tanszék, Debrecen

Riethmüller Eszter1, Alberti Ágnes1, Tóth Gergő2, Béni Szabolcs1, Végh Krisztina1, Kéry Ágnes1: Diarilheptanoid származékok előfordulása a Betulaceae családban - Új eredmények a Corylus nemzetség fitokémiai értékeléséhez
1Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézet, Budapest, 2Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézet, Budapest

Gosztola Beáta: Alföldi vadon termő orvosi kamilla-populációk kémiai diverzitása
Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Ács Kamilla1, Bencsik Tímea1, Böszörményi Andrea2, Kocsis Béla3, Horváth Györgyi1: Illóolajok antimikrobiális hatásának vizsgálata multidrog-rezisztens baktériumtörzseken.
1Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Farmakognóziai Tanszék, Pécs, 2Semmelweis Egyetem, GYTK, Farmakognóziai Intézet, Budapest, 3Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs

Engel Rita, Szabó Krisztina, Abrankó László, Füzy Anna, Takács Tünde: A mikorrhiza-gombák hatása a gyógynövények hatóanyag-produkciójára
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

Papp Viktor: Pecsétviaszgomba vagy "Ling-zhi"? A Ganoderma lucidum s. l. nevezéktani nehézségei az újabb taxonómiai eredmények tükrében. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert1464. szakülés: 2014. november 3. 14h
Helye: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)

Révay Ágnes: Dr. Tóth Sándor (1918–2014) élete és mikológiai munkássága. (15 perc)

Máthé Imre: A Vácrátóti Hatóanyag-produkció kutatócsoport ötven éve. (10 perc)

Ragályi Péter, Kádár Imre, Szemán László, Csontos Péter: Telepített gyep fajösszetételének és hozamának változása egy műtrágyázási tartamkísérletben. (10 perc)

Mucsi Márton, Szili Kovács Tibor, Borsodi Andrea, Krett Gergely: Mikrobiális diverzitás vizsgálata erdei, cserjés és gyepvegetáció talajában. (15 perc)

Böhm Éva: Tájtörténet, tájhasználat a Szentendrei-szigeten. V. (15 perc)1465. szakülés: 2014. november 17. 14h

Helye: Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)

Isépy István: 200 éve született Gerenday József, a mai helyén működő Füvészkert első igazgatója. (10 p.)

Erős Ágnes, Magyari Enikő, Lendvay Bertalan, Hubay Katalin, Bálint Miklós: Késő glaciális és holocén kori tavi üledék vizsgálata metabarcoding módszerrel a Keleti-Kárpátokban. (15 perc)

Bóna Lilla, Guttyán Piroska, Tábi Éva, Nagy István, Varga Torda, Merényi Zsolt, Molnár V. Attila, Bratek Zoltán: Nagygombák erdei orchideák élőhelyein. (15 perc)

Böhm Éva Irén, Kerényi-Nagy Viktor, Bartha Dénes: A mátrai ősjuhar (Acer acuminatilobum J. Papp) új egyedei. (10 perc)

Kerényi-Nagy Viktor: Könyvismertetés: "Karácsonyi Károly (2014): Hajnalban kialudt gyertyaláng – Divéky Ferenc (1848–1869) szatmári botanikus munkássága" című könyv méltatása. (5 perc)

Dobay Gergely: Sportturizmus hatása hazai sziklagyepeinkben. (15 perc)


Figyelem, az előadásokat ősztől új helyszínen tartjuk! Kérjük az előadókat, hogy előadásaik rövid kivonatát (max. 1 gépelt oldal) a Botanikai Közleményekben való megjelentetés céljából szíveskedjenek a szakosztály jegyzőjéhez, dr. Barina Zoltánhoz, személyesen vagy levélben eljuttatni. Címe: MTM Növénytár, 1089 Budapest, Könyves Kálmán. krt. 40. <e-mail: barina@bot.nhmus.hu>. Előadói üléseink nyilvánosak, és az elhangzott előadásokhoz minden jelenlévő hozzászólhat. Az elhangzott előadások tanulmánnyá írt változatának megjelentetésére a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1901-ben alapított folyóirata, a Botanikai Közlemények lektorált publikálási lehetőséget kínál.

Szívélyes üdvözlettel:
              Dr. Csontos Péter, elnök, s.k.                     Dr. Höhn Mária, titkár, s.k.


Budapest, 2014. szeptember 29.

A(z) Botanikai hírek rovat összes cikke:

2023. 09. 25. Botanikai Szakosztaly 2023 őszi program

2023. 09. 05. Felhívás a Botanikai Szakosztály 2023. évi őszi előadóüléseire

2023. 03. 28. Botanikai Szakosztaly 2023 tavaszi program

2023. 02. 05. FELHÍVÁS

2022. 10. 03. A Botanikai Szakosztály 2022. évi őszi előadóülései

2022. 07. 28. Felhívás a Botanikai Szakosztály 2022. évi őszi előadóüléseire

2022. 02. 27. Botanikai Szakosztály 2022. évi, tavaszi féléves programja

2021. 10. 12. Meghívó

2021. 10. 03. MBT Botanikai Szakosztály 1501. szakülése

2021. 08. 02. Meghívó

Ideart Az oldal 119 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég