MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal Felterjesztés kérés az MBT 2021. évi kitüntetéseire

Felterjesztés kérés az MBT 2021. évi kitüntetéseire

Közzétette: Mecsnóber Melinda 2021. 02. 10. Olvasottság:3330

A Magyar Biológiai Társaság kitüntetéseire vonatkozó minden szükséges részletet megtalál a honlapunkon lévő Bemutatkozáson belül a kitüntetéseknél, itt!


Kedves Kolléga!

Idén is lehet javaslatot tenni a Magyar Biológiai Társaság kitüntetéseire. A javaslatokat 2021. március 15-ig kérjük eljuttatni az MBT elnökségéhez, lehetőleg elektronikus formában a társaság e-mail címére. A nyomtatott és aláírt felterjesztést a Díjbizottság üléséig el kell juttatni a Társasághoz.

GELEI JÓZSEF díj
Adható a több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató, ismeretterjesztő munkáért, valamint a Magyar Biológiai Társaságban kifejtett kiemelkedő szervező tevékenységért. Feltétele a hosszú időn keresztüli MBT tagság és a betöltött 60. életév. Adható olyan személynek is, aki az MBT más díjazásában már korábban részesült.

id. ENTZ GÉZA díj
Adható a zoológia különböző területeinek (taxonómia, faunisztika, cönológia, ökológia, élettan), vagy a hidrobiológia kimagasló műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

GORKA SÁNDOR díj
Adható a biológia területén végzett eredményes oktatási és ismeretterjesztési tevékenységért, vagy legalább két évtizedes, jelentős társasági szervezőmunkáért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek:
- a Társaság tagjai egyénenként vagy csoportosan,
- a Társaság szakosztályainak vezetősége,
- a Társaság területi illetve központi csoportjainak vezetősége.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell:
- a díj megnevezését,
- a jelölt nevét, születési évét, elektronikus levelezési címét és pontos postai elérhetőségét,
- a jelölés indoklását legfeljebb három oldal terjedelemben. Ebben a felterjesztők ismertetik a jelölt:
- MBT keretén belül végzett tevékenységét,
- tudományos, szakmai vagy oktatási tevékenységének legfontosabb tényszerű adatait és utalhatnak fontosabb publikációira.
- rövid – legfeljebb öt soros – indoklás a sajtó (médiumok) számára
- a felterjesztő(k) aláírását és postai elérhetőségét (szakosztályok, illetve csoportok részéről történő felterjesztés esetén a szakosztály, illetve a csoport elnökéét).

A felterjesztés szempontjait a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A felterjesztés indoklását e szempontok alapján kell elkészíteni.


Budapest, 2021. február 10.


           Üdvözlettel:
                                       Dr. Korsós Zoltán sk.
                                                     elnökA(z) AKTUÁLIS MBT RENDEZVÉNYEK rovat összes cikke:

Ideart Az oldal 109 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég