MBT Biológia - www.mbt-biologia.hu - info@mbt-biologia.hu | nyomtatta: vendég


Főoldal 2020. évi MBT-s díjak

2020. évi MBT-s díjak

Közzétette: Mecsnóber Melinda 2020. 02. 25. Olvasottság:4648

Kedves Kolléga! Idén is lehet javaslatot tenni a Magyar Biológiai Társaság kitüntetéseire. A javaslatokat 2020. március 15-ig kérjük eljuttatni az MBT elnökségéhez, lehetőleg elektronikus formában a társaság e-mail címére. A nyomtatott és aláírt felterjesztést a Díjbizottság üléséig el kell juttatni a Társasághoz.

HERMAN OTTÓ díj
Adható természettudományos (elsősorban biológiai) muzeológiai, vagy embertani kutatások magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

JÁVORKA SÁNDOR díj
Adható a botanika elméleti és alkalmazott tudományágainak (taxonómia, florisztika, cönológia, genetika, élettan, ökológia, növényvédelem, növénykórtan, növénynemesítés, illetve az előállított fajták, hibridek minősítése) magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

HUZELLA TIVADAR díj
Adható a biológia, különösen az elméleti biológia, a humánbiológia és az orvostudomány interdiszciplináris területeinek magas szintű műveléséért. Feltétele legalább 10 éves folyamatos társasági tagság.

A díjak odaítélésére javaslatot tehetnek:
- a Társaság tagjai egyénenként vagy csoportosan,
- a Társaság szakosztályainak vezetősége,
- a Társaság területi illetve központi csoportjainak vezetősége.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell:
- a díj megnevezését,
- a jelölt nevét, születési évét, e-mailcímét és pontos postai elérhetőségét,
- a jelölés indoklását legfeljebb három oldal terjedelemben. Ebben a felterjesztők ismertetik a jelölt:
             - MBT keretén belül végzett tevékenységét,
             - tudományos, szakmai vagy oktatási tevékenységének legfontosabb tényszerű adatait
               és utalhatnak fontosabb publikációira.
- rövid – legfeljebb öt soros – indoklás a sajtó (médiumok) számára
- a felterjesztő(k) aláírását és postai elérhetőségét (szakosztályok, ill. csoportok részéről történő
  felterjesztés esetén a szakosztály, illetve a csoport elnökéét).

A felterjesztés szempontjait a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A felterjesztés indoklását e szempontok alapján kell elkészíteni.


Budapest, 2020. február 24.


Üdvözlettel:

                      Dr. Korsós Zoltán sk.
                                  elnök

A(z) AKTUÁLIS MBT RENDEZVÉNYEK rovat összes cikke:

Ideart Az oldal 104 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég